CBF-Erkenningspaspoort

Limburgs Landschap

Zorgen voor het duurzame behoud van karakteristieke landschappen in Limburg met bijbehorende natuur en erfgoed voor en met de samenleving.

Dit willen we oplossen

We zorgen voor het duurzame behoud karakteristieke landschappen in Limburg met de bijbehorende natuur en erfgoed. We doen dat voor en ook met de samenleving. Zo dragen we bij aan een leefbaar Limburg ook voor de generaties na ons.

Dit is waar we trots op zijn

Het professioneel beheer van ruim 9000 hectare natuur in Limburg. Het restaureren, verduurzamen en herbestemmen van (zeer vervallen) monumenten. We worden gesteund door heel veel vrijwilligers, donateurs, bedrijven, fondsen en overheden.

Medewerkers

67,4

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

600

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 15.563.672

Bescherming waardevolle landschappen met bijbehorende natuur- en erfgoedwaarden door ze aan te kopen, te ontwikkelen of te restaureren en duurzaam te beheren. We stellen onze gebieden open en geven onze gebouwen een herbestemming. We ondersteunen vrijwilligers in het groen.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 14.922.424

  1. Het in eigendom verwerven, herstellen, beheren, exploiteren en verantwoord toegankelijk maken van natuurgebieden en (rijks)monumenten.
  2. Het betrekken van overheden, particulieren en bedrijven bij ons werk door ze te informeren en om hulp te vragen.
  3. Beïnvloeding van de overheid en andere maatschappelijke actoren, waarbij we zo veel mogelijk de samenwerking zoeken.
  4. Het communiceren over ons werk via traditionele en social media, gericht op het verkrijgen van draagvlak en financiering voor ons werk.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 15.319.849

Subsidies van overheden (ongeveer de helft), bijdragen van fondsen als Postcodeloterij, Prins Bernhard Cultuurfonds en Dinamofond , eigen inkomsten (bijvoorbeeld uit verpachten van gronden, verhuur vakantiewoningen en horeca), donaties en nalatenschappen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?