CBF-Erkenningspaspoort

Longfonds

We willen zorgen dat longziekten de wereld uitgaan en bijdragen aan een gezonder en gelukkiger leven voor mensen met een longziekte.

Dit willen we oplossen

In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen een longziekte. De impact hiervan op hun leven is groot, net als op hun naasten en de maatschappij. Toch zijn longziekten vaak niet zichtbaar. Het Longfonds wil het onzichtbare zichtbaar maken, want longen zijn relevant en longziekten urgent

Dit is waar we trots op zijn

Ons internationale programma Longfonds | Accelerate, waar topinstituten, -onderzoekers en maatschappelijke partners samenwerken aan een versnelde doorbraak voor ongeneeslijke longziekten. Gezondheid in Schone Lucht Akkoord, initiatiefnemer Gezondheidsfondsen voor RookVrij,

Medewerkers

71,4

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

29000

Erkend sinds

01 januari 1997

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 15.198.777

We willen - dat mensen met een longziekte sterk staan en zelf de regie houden over hun eigen leven; - een wereld waar gezond leven normaal is: rookvrij en met gezonde lucht; - en dat astma bij kinderen wordt voorkomen en kapotte longen kunnen worden gerepareerd.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 11.877.060

  1. Bevorderen van eigen regie van mensen met een longziekte door voorlichting en ‘leren van elkaar’.
  2. Zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien door plekken waar zij veel komen zoals speeltuinen rookvrij te maken.
  3. Aanpakken van vieze lucht in Nederland door politieke lobby, aansprekende campagnes en samenwerking met partners.
  4. Medische doorbraken stimuleren door excellente longonderzoekers wereldwijd te verbinden zodat echte oplossingen mogelijk worden.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 16.495.518

Via particulieren (collecte, donateurs, nalatenschappen), bedrijven, loterijorganisaties, subsidies van overheden en andere organisaties zonder winststreven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?