CBF-Erkenningspaspoort

Los Cachorros

Het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen in Ayacucho, met als uiteindelijk doel te komen tot sociale re-integratie.

Dit willen we oplossen

Het verbeteren van de levensomstandigeheden van kansarme kinderen in Ayacucho (Peru) met als uiteindelijke doel te komen tot sociale re-integratie.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn aantoonbaar in staat om kansarme kinderen een beter perspectief te bieden, zodanig dat ook de lokale overheid actief de samenwerking met Los Cachorros opzoekt.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Peru

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 september 2013

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 162.477

- Voorkomen noodzaak opvang middels straatwerk - Opvang van kinderen bij gebrek aan veilig thuis (nachtopvang / gezinsvervangend tehuis) - Reïntegratie van kinderen door begeleide terugkeer naar familie (huisbezoek, psychologische en maatschappelijke zorg)

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 154.549

  1. Straatwerk: contact en vertrouwensband met doelgroep, brug richting hulpverlening
  2. Nachtopvang: bed, bad, maaltijd, maar ook een verbeterplan
  3. Permanente opvang (gezinsvervangend tehuis): veilige thuishaven, educatie, persoonlijke vorming
  4. Re-integratie: psychologische en maatschappelijke hulp bij terugkeer naar familie

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 156.919

Een groot deel van onze inkomsten zijn bijdragen van fondsen. Daarnaast ontvangen we bijdragen van donateurs en enkele bedrijven, of middels inzamelacties.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?