CBF-Erkenningspaspoort

Luchtvaart zonder Grenzen

Luchtvaart zonder Grenzen gebruikt haar luchtvaartspecifieke kennis en tools ter verlichting van de noden van de medemens.

Dit willen we oplossen

Gebrek aan medische zorg en onderwijs in Derde Wereldlanden, met name in moeilijk toegankelijke en/of vergeten gebieden

Dit is waar we trots op zijn

Inzet van Nederlandse piloten en kunde om humanitaire missies te vliegen en zodoende een professionele vliegoperatie in diverse Afrikaanse landen te realiseren.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

3 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2011

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 18.658

Door ontsluiting van deze gebieden door de lucht kunnen we voedsel, medische zorg en onderwijs ter plekke bezorgen, in samenwerking met andere organisaties zoals UNHCR, UNHAS, AzG, WFP en overige gelieerde ASF’s binnen Aviation sans Frontières International.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 7.666

  1. Meer vluchten met de toestellen van ASF
  2. Een betere flow van humanitairian air transports en shipments vanuit Schiphol
  3. Internationale samenwerking tussen de diverse ASF-landen

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 22.884

Bedrijvensponsoring, particuliere donateurs.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?