CBF-Erkenningspaspoort

Lymevereniging

De Lymevereniging streeft naar 't voorkomen en (h)erkennen van tekenbeetziekten en betere zorg voor (chronische) Lymepatiënten.

Dit willen we oplossen

Jaarlijks worden 1,5 miljoen mensen gebeten door een teek, het belang van (h)erkenning van tekenbeetziekten neemt toe. Er is een groeiende patientengroep die na een tekenbeet chronisch ziek wordt. Dit heeft verregaande individuele en maatschappelijke consequenties.

Dit is waar we trots op zijn

De gerealiseerde patientenparticipatie in een aantal wetenschappelijke Lyme-onderzoeken. Deze participatie is innoverend en hoopvol. Dit fenomeen staat in de kinderschoenen en moet verder worden uitontwikkeld, zodat Lymepatiënten in de toekomst meer invloed hebben Lyme-onderzoek.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

60

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 125.878

De Lymevereniging behartigt de belangen van (potentiële) Lymepatiënten in al haar facetten. We willen een beter preventie-, diagnose-, behandel- en zorgbeleid dat optimaal aansluit bij de behoeften van de (potentiële) patiënten.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 87.241

  1. financieel: Lymfefonds opzet is gestart tbv patiënten ondersteuning en onderzoek
  2. sociaal: Ondersteuning via telefonische informatiedienst, sociale media, lotgenotencontacten
  3. onderzoek: patientenparticipatie maximaliseren
  4. maatschappelijk: opkomen voor (h)erkenning en correcte bejegening van Lymepatienten

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 136.699

2100 leden die contributie betalen. Subsidie van Fonds PGO en giften en donaties.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?