CBF-Erkenningspaspoort

Magen David Adom Nederland

Magen David Adom Nederland is een Nederlandse vriendenstichting met als doel de ondersteuning van MDA in Israël.

Dit willen we oplossen

Magen David Adom (MDA) in Israël (het Israëlische Rode Kruis) is in hoge mate afhankelijk van giften. Daarom steunen in vele landen (o.a. MDA-Nederland) MDA in Israël. MDA in Israël levert acute medische noodhulp aan iedereen in Israël via ambulances, ambulancestations

Dit is waar we trots op zijn

Ondanks de corona crises zijn de inkomsten op peil gebleven en hebben wij als bestuur ons werk kunnen voortzetten.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Israël

Vrijwilligers

7

Erkend sinds

01 maart 2019

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroep

Gemeenschappen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 513.147

MDA Nederland levert een bijdrage door de financiering van ambulances, ambulancestations en medische hulpgoederen. Ook worden door MDA Nederland, Nederlandse jeugdvrijwilligers begeleid in een stage van 5 weken op de ambulance.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 481.497

  1. Informeren van circa 3000 trouwe donateurs (meerdere keren per jaar) over MDA Israël, via schriftelijke en digit. communicatie en evenem
  2. Informeren van de donateurs over de bestedingen aan MDA in Israël
  3. Werven van fondsen en legaten via actieve netwerkbenadering.
  4. Jaarlijks worden 5- 10 Nederlandse jeugdvrijwilligers begeleid op en bij een stage van 4 tot 6 weken op een ambulance in Israël.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 375.464

Nieuwsbrief met acceptgiro // website met doneermogelijkheden // periodieke schenkingen//automatische incasso mogelijkheden//aanschrijven van diverse vermogende stichtingen

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?