CBF-Erkenningspaspoort

Mama Cash

Gelijke rechten voor vrouwen, meisjes, trans- en intersekse-personen waarbij ze baas zijn over hun eigen lichaam en toekomst

Dit willen we oplossen

Wereldwijd worden vrouwen, meisjes, transgender- en intersekse-personen systematisch gediscrimineerd en achtergesteld, in wetten, instituties, gebruiken. Het ontbreekt hen vaak aan de middelen om zich te organiseren en zo ongelijkheid te bestrijden en op te komen voor hun rechten

Dit is waar we trots op zijn

Bijvoorbeeld: Met onze steun heeft de Home Based Women Worker’s Federation de levens van miljoenen vrouwen in Pakistan positief veranderd door hun werk wettelijk eindelijk erkend te krijgen. En: in de afgelopen 35 jaar wierven wij 66 miljoen euro voor 6000 moedige organisaties

Medewerkers

44,78

Actief gebied

71 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 1998

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 15.842.744

Een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld waarin vrouwen, meisjes, transgenders en intersekse personen volledig en volwaardig deelnemen in alle maatschappelijke en economische sectoren en volledige zeggenschap hebben over hun eigen lichaam.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 13.578.973

  1. Ons subsidieprogramma: Wij steunen groepen van vrouwen, meiden, transgenders en intersekse-personen met flexibel geld, kennis en netwerken
  2. Vrouwenfondsen: Wij bieden gericht steun aan andere vrouwenfondsen, zodat zij kunnen groeien en aan invloed en effectiviteit winnen
  3. Donorgemeenschap: Wij dringen bij fondsen erop aan meer en beter geld beschikbaar te maken voor vrouwen meiden trans- en intersekse-personen
  4. Partnerschappen Wij werken samen met Nederlandse en buitenlandse organisaties die ook willen investeren in gelijke rechten voor deze groepen

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 15.673.882

Wij krijgen donaties en giften van het (Nederlandse) publiek, de Postcodeloterij steunt ons, en we krijgen steun van institutionele donors.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?