CBF-Erkenningspaspoort

Mariniers Ziekenboeg

VERBONDENHEID-KRACHT-TOEWIJDING-NAZORG

Dit willen we oplossen

Om onze doelstellingen te bereiken zetten wij ons dagelijks in voor oud-mariniers en hun gezinsleden die om welke reden dan ook niet vanzelfsprekend meer mee kunnen doen in de samenleving. Zo proberen wij de onderlinge saamhorigheid te verbeteren.

Dit is waar we trots op zijn

VERBONDENHEID – KRACHT – TOEWIJDING – NAZORG Deze kernwaardes zijn basis waarvoor wij staan als mariniers en vormen de pijlers van de identiteit van Stichting Mariniers Ziekenboeg

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

150

Erkend sinds

01 december 2020

Sector

Welzijn

Doelgroepen

8 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 37.546

Continueren en versterken van onze huidige activiteiten. Zichtbaar maken van het maatschappelijk belang naar binnen en naar buiten. Het creëren van een aantrekkelijk omgeving voor de sponsors met een inhoudelijk- en financieel. Het verbeteren van de onderlinge saamhorigheid.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 33.653

  1. Om ons vrijwillig en belangeloos in te zetten voor onze doelgroep.
  2. Met onze uitvaart teams beschikbaar te zijn om uitvaarten van oud-mariniers te begeleiden naar hun laatste rustplaats.
  3. Saamhorigheid

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 131.345

De inkomsten komen voort uit donatie verzoeken op de sociale media, de verkoop van spullen uit de webshop, donaties n.a.v. uitvaarten, donatie vanuit het Korps Mariniers n.a.v. de verkoop van de Mariniers kalender 2021. Ook is er zicht uit donaties uit fondsen en giften.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?