CBF-Erkenningspaspoort

Marriage Week Nederland

Bevorderen duurzame partnerrelaties t.b.v. gezin, familie en samenleving in Nederland.

Dit willen we oplossen

Onze stichting beoogt alle medelanders, die in een liefdesrelatie leven en/of zich daarop voorbereiden, te stimuleren om in deze relatie te investeren, gezien de grote emotionele, culturele, maatschappelijke en demografische waarde daarvan.

Dit is waar we trots op zijn

De jaarlijkse themaweek, een maatschappelijk relevante Bijzondere Leerstoel Duurzame Relaties (Radboud Universiteit, Nijmegen) en effectieve samenwerking met (organisaties) van relatiecoaches.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Welzijn

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 12.961

Verbeteren van het vermogen van mensen, die in een liefdesrelatie leven en/of zich daarop voorbereiden, om hierin te investeren. We doen dat o.m. d.m.v. een jaarlijkse themaweek, samenwerking met relatiecoaches en een leerstoel.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 10.748

  1. Organisatie jaarlijkse themaweek (7-14 februari) , wetenschappelijk onderzoek, events, samenwerking relatietherapeuten, sociale media.
  2. Leerstoel aan Radboud Universiteit
  3. Samenwerking met relatiecoaches
  4. Evenementen en publiciteit, w.o. eigen website: www.loveup.nl

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 11.919

Giften

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?