CBF-Erkenningspaspoort

Marthas Talent Foundation

Ondersteuning van Hbo-, Mbo- en Vooropleidingen van Lucia Marthas Institute for Performing Arts

Dit willen we oplossen

De opleidingen van het instituut zijn niet voor iedereen even makkelijk toegankelijk. Vaak is er het probleem dat studenten of hun ouders de (extra) kosten niet zomaar kunnen betalen. Ook mist het instituut soms de middelen om het opleidingsaanbod te verrijken.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn er trots op dat we kinderen en jongeren een kans kunnen geven om hun talenten op het instituut kunnen ontwikkelen, en dat we bij kunnen dragen aan de verrijking van het opleidingsaanbod.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 mei 2019

Sector

Onderwijs en wetenschap

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 46.310

Wij willen bereiken dat ieder jong talent ongeacht zijn of haar achtergrond een opleiding van het instituut kan volgen, en dat de opleidingen voldoende middelen hebben voor extra's zoals inhuur van gastdocenten, choreografen en internationale studentuitwisselingen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 38.917

  1. Het werven van donaties enerzijds en het behandelen van aanvragen door ouders, studenten, of docenten van het instituut.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 50.980

Door giften van donateurs

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?