CBF-Erkenningspaspoort

MCNV

Het faciliteren van gelijke en duurzame toegang tot diensten en middelen ter verbetering van de positie van kwetsbare groepen in ZO Azië

Dit willen we oplossen

MCNV ondersteunt achtergestelde groepen die minder kansen of toegang tot middelen/diensten hebben op het gebied van gezondheid, inclusie, economische ontwikkeling en in relatie tot hun leefomgeving in Zuid-Oost Azië.

Dit is waar we trots op zijn

MCNV heeft brede kennis van lokale gezondheidssystemen en -structuren, van 'community health' en van onderzoek en training op dat gebied, heeft ruim toegang tot en een stevige samenwerking met lokale partners en (overheids)organisaties, heeft een toegewijde staf en trouwe donoren

Medewerkers

1,8

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

12

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

9 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 2.197.288

MCNV streeft naar een situatie in Zuid-Oost Azië waarin alle groepen en individuen in de samenleving gelijke kansen hebben in het realiseren van hun (maatschappelijke) potentie en op het bereiken van hun 'maximaal haalbaar welzijn'.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 2.050.753

  1. Bijdragen aan verbeteren van gezondheids- en voedingssituatie van met name kinderen van achtergestelde groepen
  2. Programma's ter verbetering van kwalitatieve zorg voor mensen met een beperking en ouderen
  3. Initiatieven voor interventies in het kader van aanpassing aan de klimaatverandering
  4. Programma's om kwetsbare huishoudens te blijven ondersteunen om hun levensonderhoud te verbeteren

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 2.227.283

loyale particuliere donateurs in Nederland incl nalatenschappen; particuliere fondsen, institutionele donoren als EU, USAID; bedrijfsfondsen als AFAS, GSRD Foundation,

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?