CBF-Erkenningspaspoort

Medair Nederland

Medair geeft noodhulp bij rampen en geweld aan mensen op de meest moeilijk bereikbare plaatsen op de wereld.

Dit willen we oplossen

Medair biedt noodhulp en helpt bij wederopbouw bij geweld en rampen om levens te redden van mensen die het meeste risico lopen. Medair wil zo de meest kwetsbare groepen mensen bijstaan en helpen in vaak vergeten crisisgebieden in de wereld.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn er trots op dat we met de teams in Nederland en Zwitserland maar zeker ook met de veldteams, samen hebben kunnen werken. Samen hielpen we in 2022 meer dan 4,6 miljoen mensen.

Medewerkers

0,8

Actief gebied

11 gebieden

Vrijwilligers

8

Erkend sinds

01 januari 2016

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

8 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 564.202

Medair biedt levensreddende hulp daar waar dit het hardst nodig is en biedt verschillende soorten noodhulp en herstel: medische hulp, psychosociale hulp, voeding, schoon water, sanitair, onderdak, hulpgoederen en infrastructuur.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 437.080

  1. Medische zorg, vaccinatie van kinderen en zwangere vrouwen, en behandeling van ondervoede kinderen.
  2. We zorgen voor schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en voorlichting over goede hygiëne.
  3. Onderdak voor mensen op de vlucht voor geweld en rampen, en voor mensen die weer terugkomen.
  4. Innovatie in de hulp, bijvoorbeeld betere weegschalen of innovatieve huisvestingsoplossingen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 534.169

Medair werft geld bij onder andere particulieren, bedrijven, kerken, overheden, familiefondsen en stichtingen. Medair gaat zorgvuldig om met elke euro om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken met levensreddende hulp.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?