CBF-Erkenningspaspoort

Medi-Aid Holland Sri Lanka

Medi-Aid Holland Sri Lanka ondersteunt kansarme ouderen, kansarme jongeren met een handicap in Sri Lanka in hun basisbehoeften en meer!

Dit willen we oplossen

Er is in Sri Lanka veel te weinig hulp en ondersteuning voor ouderen, gehandicapten en kansarmen. Daarnaast stelt Medi Aid zich ten doel om onafhankelijkheid te realiseren door ondersteuning in aanvang en zelfstandigheid bij het afsluiten van projecten

Dit is waar we trots op zijn

Door het beschikbaar stellen van materialen, directe resultaten voor scholen, gehandicapten en andere zorgbehoeftigen. Medi Aid is tevens trots op de bereikte resultaten met een minimaal budget. Tevens zijn wij trots op het feit dat onze inzet niet leidt tot afhankelijkheid

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Sri Lanka

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 augustus 2018

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 5.674

Medi-Aid biedt hulp en ondersteuning aan bovenstaande doelgroepen, door zorgverlening en onderwijs maar ook materieel en materiaal zoals bedden, rolstoelen en schoolmeubilair ter beschikking te stellen.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 2.994

  1. tevens terug te lezen in werkplan 2019/2021
  2. lesgeven (principe: teach the teacher)
  3. transporten van bedden, rolstoelen, schoolmeubilair naar SL
  4. Ondersteuning na calamiteiten zoals de Paasaanslagen in 2019

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 3.121

Particuliere giften en samenwerking Wilde Ganzen en WOS bij projecten in 2020 / 2021. In het beleidsplan wordt teven uitgegaan van verbetering PR en Communicatie in relatie tot fondsenwerving. Dit jaar (2020) heeft voor ons een slechte start gehad door het Corona virus.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?