CBF-Erkenningspaspoort

Méér Muziek in de Klas

Méér kunst en cultuur voor gelijke kansen in het onderwijs

Dit willen we oplossen

Voor ruim 400.000 kinderen en jongeren in Nederland die opgroeien vanuit een kansenachterstand maakt een rijk cultuuraanbod in en om de school een groot verschil. Wij zetten ons in om met een landelijke kansenbeweging een rijke schooldag voor deze kinderen mogelijk te maken.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op de 65 regionale samenwerkingsverbanden voor het muziekonderwijs in Nederland. Ook hebben alle pabo's en conservatoria een samenwerkingsverband voor 12 jaar om de leerkracht van de toekomst handvaten voor het muziekonderwijs mee te geven.

Medewerkers

10,7

Actief gebied

3 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 mei 2021

Sector

Onderwijs en wetenschap

Doelgroep

Kinderen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 2.053.785

In 6 jaar willen wij kinderen en jongeren van 1000 scholen in Nederland en het Caribisch gebied bereiken om een rijke schooldag voor hen mogelijk te maken. Op die manier verbreden we de horizon van duizenden kinderen die kunst- en cultuuronderwijs hard nodig hebben.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 1.762.378

  1. Wij vergroten de bewustwording over het belang van kunst- en cultuuronderwijs door middel van wetenschappelijke onderbouwing en campagnes.
  2. Wij brengen partijen samen die lokaal en landelijk het verschil kunnen maken voor een rijke omgeving rondom de school.
  3. Wij stimuleren dat de leerkrachten en pedagogischwerkers van de toekomst toegerust zijn om kunst en cultuur in hun lespraktijk aan te bieden
  4. We spelen proactief in op ontwikkelingen die gaande zijn in het onderwijs om te kunnen blijven aansluiten bij de praktijk.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 1.760.178

De stichting wordt gesteund door o.a. het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VandenEnde Foundation, Vrienden Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds het bedrijfsleven en diverse particuliere gevers.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?