CBF-Erkenningspaspoort

Melania

Melania zet zich in voor het verbeteren van de economische positie en voor gendergelijkheid van (kans-)arme vrouwen in ontwikkelingslanden.

Dit willen we oplossen

Armoe, ongelijkheid en afhankelijkheid onder vrouwen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Dit is waar we trots op zijn

Veerkracht en 'sisterhood'. Deze eigenschap en de verbondenheid tussen vrouwen wereldwijd kan helpen ondernemingen te starten en het heft in eigen hand te nemen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

18 gebieden

Vrijwilligers

30

Erkend sinds

01 maart 2022

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 206.628

Duurzame Ontwikkelingsdoelen [Sustainable Development Goals | SDG’s] 5: gelijke rechten voor mannen en vrouwen, en empowerment voor vrouwen en meisjes, 1: het uitbannen van armoede, en 8: werkgelegenheid voor iedereen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 197.617

  1. Selecteren en begeleiden van ondernemersplannen van vrouwengroepen Fondswerving en sponsoractiviteiten t.b.v. de startsubsidies.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 224.922

Sponsoracties, individuele donateurs, nalatenschappen, vrouwengroepen en vermogensfondsen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?