CBF-Erkenningspaspoort

Melania

Melania werkt voor arme vrouwen in het Mondiale Zuiden aan gendergelijkheid, het uitbannen van armoede en werkgelegenheid voor iedereen.

Dit willen we oplossen

Ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, armoede en gebrek aan werkgelegenheid in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Dit is waar we trots op zijn

Initiatieven, veerkracht en 'sisterhood'. Lotsverbondenheid tussen vrouwen kan helpen ondernemingen te starten en het heft in eigen hand te nemen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

21 gebieden

Vrijwilligers

30

Erkend sinds

01 maart 2022

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 206.628

Duurzame Ontwikkelingsdoelen [Sustainable Development Goals | SDG’s] 5: gelijke rechten voor mannen en vrouwen, en empowerment voor vrouwen en meisjes, 1: het uitbannen van armoede, en 8: werkgelegenheid voor iedereen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 197.617

  1. Het selecteren en financieren van ondernemersplannen van vrouwengroepen in het Mondiale Zuiden met duurzame ondernemerszin.
  2. Het communiceren met en betrekken van donateurs en sponsors.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 224.922

Via (sponsor)acties, individuele donateurs, nalatenschappen en vermogensfondsen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?