CBF-Erkenningspaspoort

Mensen met een Missie

Onze missie is een wereld waarin mensen liefdevol, met nieuwsgierigheid en begrip voor elkaar, samenleven.

Dit willen we oplossen

Verander de overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Wij starten de dialoog over gelijkwaardigheid. Omdat geweld stopt waar mensen in gesprek gaan.

Dit is waar we trots op zijn

Ons wereldwijde netwerk van mensen met een missie. Met deze moedige mensen van verschillende religies, levensovertuigingen en culturen werken wij samen aan vrede en verzoening. Juist op de vergeten plekken van de wereld. Zodat iedereen wordt gezien en gehoord.

Medewerkers

30,1

Actief gebied

14 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 12.975.298

Vrede hangt af van relaties tussen mensen. Door vooroordelen, wantrouwen en tegengestelde belangen bespreekbaar te maken, groeit vertrouwen en begrip tussen mensen. Op deze manier gaan wij uitsluiting tegen en versterken wij de positie van minderheden en gemarginaliseerden.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 12.071.414

  1. door het versterken van de positie van vrouwen
  2. door het versterken van interreligieuze relaties
  3. door het trainen van vrouwen en mannen binnen gemeenschappen, zodat zij kunnen bemiddelen bij conflicten
  4. door traumaverwerking door mensen en gemeenschappen in conflictgebieden

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 12.040.920

Mensen met een Missie heeft drie belangrijke inkomensbronnen: baten van particulieren, baten van overheidssubsidies en baten van andere organisaties zonder winststreven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?