CBF-Erkenningspaspoort

Mensenkinderen

Mensenkinderen heeft hart voor mensen in nood en wil hen helpen met barmhartige daden en de blijde boodschap.

Dit willen we oplossen

Veel mensen in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië leven in bittere armoede en/of worden achtergesteld vanwege een handicap of ouderdom. Veel mensen in genoemde landen zijn niet bekend met Gods liefde en zorg. In Nederland zijn veel mensen onbekend met deze nood.

Dit is waar we trots op zijn

- Arme mensen krijgen hoop en toekomst tgv de praktische hulp (bijv. veld vol voedsel-pakket); studiesteun; een drachtige koe; drachtige schapen. Christenen hebben een eigen kerkgebouw van waaruit geestelijke en praktische hulp wordt geboden.

Medewerkers

4,5

Actief gebied

3 gebieden

Vrijwilligers

1

Erkend sinds

01 oktober 2015

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

20 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 4.085.092

Mensenkinderen heeft hart voor mensen in nood en biedt materiële hulp en immateriële hulp aan deze mensen zonder hierbij onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras of geslacht. Mensenkinderen geeft voorlichting in Nederland

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 3.704.098

  1. Noodhulp en basiszorg voor de allerarmsten, ouderen en gehandicapten om de eerste nood te lenigen
  2. Medische zorg voor mensen die dat niet kunnen betalen
  3. Zorgen voor goed onderwijs voor kinderen. Inzetten voor lichamelijk en geestelijk welzijn van kinderen
  4. Ondersteuning van kerken en christenen bij hun diaconale en missionaire taken

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 4.115.599

Middels Direct Mail; sponsoring door particulieren/bedrijven/fondsen/kerken/scholen/stichtingen/verenigingen; erfstellingen en legaten.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?