CBF-Erkenningspaspoort

Milieufederatie Noord-Holland

Wij zijn versneller van duurzaamheid: samen met burgers, bedrijven, overheden maken we Noord-Holland groen, gezond en leefbaar.

Dit willen we oplossen

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland werkt aan een groene, gezonde en leefbare provincie. We stimuleren participatie en delen kennis om door middel van lokale initiatieven een mooie en gezonde leefomgeving te creëren voor iedereen.

Dit is waar we trots op zijn

We versterken de burgerbetrokkenheid bij Schiphol-discussie. We pleiten voor de trein als alternatief voor vliegen en zetten krimp van de luchtvaart op de politieke agenda. Ondersteunend met onderzoeken naar luchtkwaliteit en geluidsoverlast in omgeving Schiphol.

Medewerkers

7,6

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

1

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 903.660

Schiphol naar maximaal 350.000 vluchten per jaar Alle boeren in NH boeren in 2030 natuurinclusief en klimaatvriendelijk Energietransitie passend in het landschap Provincie werkt in 2023 intensiever samen met burgers en maatschappelijk middenveld.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 593.061

  1. We stimuleren biodiversiteit door nieuwe plekken te creëren of bestaande plekken te verbeteren.
  2. We helpen boeren met verduurzamen van landbouw. Dit doen we aan de hand van kennissessies, onderzoeken en boer-burgeractiviteiten.
  3. We dragen actief bij aan de participatiecoalitie om maatschappelijk gedragen besluiten voor de RES te kunnen faciliteren.
  4. Wij zetten ons in om verdere groei van Schiphol tegen te gaan. Met acties en campagnes dragen we bij aan een gezondere leefomgeving

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 963.985

Verbonden organisaties zonder winstoogmerk; andere organisaties zonder winstoogmerk; subsidies overheden; donaties, giften en schenkingen; contributies.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?