CBF-Erkenningspaspoort

Mission Possible Nederland

Het ondersteunen van lokale organisaties in Oost Europa met een focus op hulpverlening aan vrouwen en kinderen in moeilijke omstandigheden.

Dit willen we oplossen

In veel gezinnen krijgen kinderen niet de liefde en zorg die zij nodig hebben. Vaak hebben deze gezinnen te maken met alcohol- en drugsmisbruik, huiselijk geweld en/of gebrek aan financiële middelen. Daardoor worden deze kinderen niet goed voorbereid op een zelfstandig bestaan.

Dit is waar we trots op zijn

Wij geven ondersteuning in de vorm van onderdak, voorlichting en juridische bijstand aan jonge a.s. moeders. Hiermee voorkomen we dat deze moeders afstand doen van hun kind. Nu wonen deze moeders samen met hun kind en functioneren als een normaal gezin.

Medewerkers

1,5

Actief gebied

5 gebieden

Vrijwilligers

25

Erkend sinds

01 december 2015

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 522.866

Door het verlenen van psychologische, materiële en juridische hulp aan probleemgezinnen zullen meer kinderen in hun eigen gezin opgroeien. Daarnaast ondersteunen we gezinnen in de opvoeding en scholing van hun hun kinderen, om hen een beter toekomstperspectief te bieden.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 463.509

  1. Ondersteuning van probleemgezinnen. Met name alleenstaande moeders met kinderen en tienermoeders.
  2. Ondersteunen van arme gezinnen door middel van het opzetten van dagopvangcentra.
  3. Ondersteuning van a.s. (tiener)moeders met het Babybox-project

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 623.909

Wij krijgen onze inkomsten uit giften van particulieren, bedrijven, verbonden organisaties zonder winststreven en van organisaties zonder winststreven zoals kerken en fondsen. Dit jaar bedroegen de totale baten € 623.909.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?