CBF-Erkenningspaspoort

MIVA

Gezondheidszorg en onderwijs bereikbaar maken door partners in Afrika en Azië te steunen met zonnepanelen, vervoer en communicatiemiddelen.

Dit willen we oplossen

In Azië en Afrika zijn gezondheidszorg en onderwijs moeilijk- of zelfs onbereikbaar voor kwetsbare groepen mensen. MIVA werkt samen met strategische en lokale partners om de toegang tot noodzakelijke voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs te verbeteren.

Dit is waar we trots op zijn

In 2023 hebben wij, wereldwijd, onze partners gesteund met: auto's, boten, motoren, ambulances, fietsen, communicatiemiddelen en zonnepanelen. We zijn begonnen met een Fleet Management training in Kenia en Oeganda. We zullen ook in andere landen trainingen gaan geven.

Medewerkers

5,7

Actief gebied

20 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

9 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 2.231.055

Onderwijs en gezondheidszorg is toegankelijk voor iedereen. Speciaal voor kwetsbare groepen zoals ouderen, wezen, kinderen en mensen met een handicapt. Want het zijn vaak de meest kwetsbaren die de grootste achterstand ervaren op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 1.637.776

  1. We steunen projecten van partners die zich inzetten voor kwetsbare groepen met zonnepanelen, vervoers- en communicatiemiddelen.
  2. Door de jarenlange samenwerking met onze partners weten we wat waar de hoogste nood en met welke middelen wij hun kunnen ondersteunen.
  3. Onze bestedingen gaan via strategische partners. Zij zorgen voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van de lokale partners.
  4. Voorlichting geven in Nederland over de noodzaak van vervoers- en communicatiemiddelen voor de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 2.019.571

Met de steun van onze trouwe achterban kunnen we mooie initiatieven opzetten. In 2023 hebben in totaal een mooi bedrag van € 2.215.564 opgehaald. We zijn trots op het vertrouwen en de steun van al onze donateurs.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?