CBF-Erkenningspaspoort

MIVA

Gezondheidszorg en onderwijs bereikbaar maken door partners in Afrika, Azië en Zuid-Amerika te helpen met vervoers- en communicatiemiddelen.

Dit willen we oplossen

In Azië, Afrika en Zuid-Amerika zijn gezondheidszorg en onderwijs moeilijk- of zelfs onbereikbaar voor kwetsbare groepen mensen. MIVA werkt samen met strategische en lokale partners om basale voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs toegankelijk te maken.

Dit is waar we trots op zijn

In 2022 hebben wij, wereldwijd, onze partners gesteund met: auto's, boten, motoren, ambulances, fietsen, communicatiemiddelen en zonnepanelen. Daardoor is de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs voor meer mensen bereikbaar geworden.

Medewerkers

5,7

Actief gebied

23 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

9 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 2.231.055

Onderwijs en gezondheidszorg is toegankelijk voor iedereen. In het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals ouderen, wezen en kinderen met een beperking in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 1.637.776

  1. We steunen projecten van partners (pioniers) die zich inzetten voor kwetsbare groepen met vervoers- en communicatiemiddelen.
  2. Door de jarenlange samenwerking met onze partners weten we wat er lokaal nodig en mogelijk is.
  3. Onze bestedingen gaan via strategische partners. Zij zijn verantwoordelijk voor management, monitoring en evaluatie van de lokale partner.
  4. Voorlichting geven in Nederland over de noodzaak van vervoers- en communicatiemiddelen voor de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 2.019.571

Met de steun van onze trouwe achterban hebben we weer mooie initiatieven kunnen opzetten in 2022. We zijn trots op het vertrouwen van donateurs, parochies, congregaties, vermogensfondsen en partners. Samen hebben we een prachtig resultaat gehaald van € 2.019.571.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?