CBF-Erkenningspaspoort

Musicians without Borders

Musicians Without Borders gebruikt de kracht van muziek om in (post-)conflictlanden een inclusieve, rechtvaardige samenleving te bevorderen.

Dit willen we oplossen

Waar oorlog heeft gewoed en bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan, wordt het dagelijkse leven vaak bepaald door politieke onrust en verdeeldheid, met weinig kansen om de conflictdynamiek te doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

Onze duurzame aanpak: onze langlopende projecten zijn begrippen geworden in de gemeenschappen waar ze plaatsvinden, en belangrijk in het dagelijkse leven van deelnemers. In veel van onze projecten worden de activiteiten geleid door mensen die ooit als deelnemer zijn begonnen.

Medewerkers

7

Actief gebied

11 gebieden

Vrijwilligers

4

Erkend sinds

01 april 2022

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

8 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 992.789

We bieden mensen uit (post-)conflictgebieden middelen om een vreedzame samenleving te bevorderen, onrecht tegen te gaan en op te komen voor mensenrechten. Muziek biedt een positief en veilig platform om samenwerking te stimuleren en de weerbaarheid van jonge mensen te vergroten.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 901.287

  1. We organiseren muziekprojecten die elk jaar duizenden kinderen en jongeren in (post-)conflictlanden bereiken.
  2. Wij geven training aan muzikanten, muziekdocenten, psychosociale hulpverleners en ontwikkelingswerkers op het gebied van Musical Leadership.
  3. We vergroten het maatschappelijke bewustzijn door voorlichting te geven over de manier waarop muziek kan bijdragen aan sociale verandering.
  4. Via onze netwerken en deelname aan conferenties delen we best practices met andere organisaties, professionals en academische instellingen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 824.360

Fondsenwerving van particulieren, fondsenwerving van institutionele donoren, schenkingen en legaten, benefietconcerten en -evenementen, trainingen, keynotes en andere dienstverlening en als partnerorganisaties in door andere organisaties gefinancierde projecten.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?