CBF-Erkenningspaspoort

Muziekids

In elk ziekenhuis in Nederland een Muziekids Studio realiseren om zieke kinderen door muziekbeleving, afleiding en plezier te kunnen bieden.

Dit willen we oplossen

Er zijn nauwelijks of geen mogelijkheden voor kinderen (ook ouders en andere bezoekers) in ziekenhuizen in Nederland om d.m.v. muziek maken en muziekbeleving te kunnen ontspannen en afleiding en plezier te hebben in een vrolijke ruimte die nergens doet denken aan een ziekenhuis.

Dit is waar we trots op zijn

De realisatie in 2018 van de Muziekids Studio in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Daar is het aantal bezoeken per maand van kinderen gemid. 350 en ca. 400 van ouders. Troubadours komen hier per maand bij ca. 50 kinderen aan bed om samen muziek te maken.

Medewerkers

3,85

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

47

Erkend sinds

01 december 2017

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 460.315

In elk ziekenhuis een Muziekids Studio én 7 dagen per week open! Daar waar wij al een studio hebben gerealiseerd, wordt het door kinderen, ouders, (kinder)artsen en verplegend personeel als fantastisch ervaren. Het stressniveau daalt en dat draagt bij aan het genezingsproces.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 323.819

  1. Fondsen en donateurs werven voor inzetten van troubadours, Pop-Up-studio's, permanente studio's, naamsbekendheid vergroten, vrijwilligers.
  2. Een mogelijk wetenschappelijk onderzoek wordt onderzocht. Uitkomst hiervan zou wetenschappelijke argumentatie zijn voor onze activiteiten.
  3. Meer donateurs en grotere fondsen werven om ons doel te bereiken. Samenwerking met co-creatiepartners uitbreiden.
  4. Onze organisatie uitbouwen naar een professionelere en efficiëntere instelling om continuïteit en kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 455.920

Fondsenwerving, donateurs, giften, acties door scholen, service clubs en bedrijven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?