CBF-Erkenningspaspoort

Mzamomhle

Goede en veilige kinderopvang in sloppenwijken in Zuid-Afrika. Scholing voor jonge kinderen en aansluiting op het basisonderwijs.

Dit willen we oplossen

Gebrekkige kinderopvang en voorschoolse opvang in de townships van Zuid-Afrika, onveilige leefomgeving met onvoldoende zorg en educatie. Dit leidt tot hoge schooluitval in een latere fase en belemmert de ontwikkeling tot economische zelfstandigheid, nu en in de toekomst.

Dit is waar we trots op zijn

Stichting Mzamomhle wordt gezien als een organisatie die het initiatief heeft genomen voor de realisatie van een aantal sterke opvangbedrijven. Dit leidt tot versterking van de community en trots. Met verschillende stakeholders kunnen wij nu de stap zetten naar opschaling.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Zuid-Afrika

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 oktober 2012

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 93.176

Door het initiëren van de bouw van kinderdagverblijven en opleiden van de leidsters ontstaan economisch duurzame kinderdagverblijven, deze bieden de kinderen een veilige opvang, stimulerende leeromgeving en een dagelijkse maaltijd. Ouders kunnen (op zoek) naar hun werk.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 86.466

  1. Stimuleren, initiëren en financieel bijdragen aan opleidingen personeel en gebouwen voor kinderdagverblijven
  2. Initiëren van opleidingen voor de leidsters
  3. Stimuleren van samenwerking tussen onderneemsters/leidsters, kenniscentra en lokale overheid

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 31.324

Middels werving bij particulieren, bedrijven en stichtingen; op eigen kracht, door acties van derden of met inzet van Bureau Internationale Samenwerving (BIS). Bovendien hebben wij een nauwe samenwerking met Wilde Ganzen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?