CBF-Erkenningspaspoort

Nandri

Door de verkoop van tweedehands kleding en speelgoed in Nederland de leefsituatie van de allerarmsten in Sri Lanka verbeteren.

Dit willen we oplossen

Armoede en uitzichtloze achterstandsituaties van mensen in de dorpen Kandana, Wattala en Panadura in Sri Lanka.

Dit is waar we trots op zijn

Gezinssponsoring en/of microkredieten geven mensen de power zelfstandig te worden. Financiele steun aan jeugd voor scholing en vervolgopleidingen Ondersteuning ten behoeve van medicatie en med. hulpmiddelen. Breder studieaanbod op scholen door verbeteringen aan gebouwen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Sri Lanka

Vrijwilligers

23

Erkend sinds

01 juli 2017

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 38.122

De allerarmste, kansarme mensen in achterstandsituaties in de dorpen Kandana, Wattala en Panadura in Sri Lanka helpen hun leefsituatie te verbeteren en hen een menswaardig bestaan te bieden met een beter toekomstperspectief, waarbij gestreefd wordt naar een zelfstandig leven.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 32.640

  1. Door middel van gezinssponsoring, microkredieten, medisch hulpfonds en studiefonds.
  2. Daarnaast door middel van eenmalige projecten zoals bouw van huizen, klaslokalen, toiletten etc.
  3. Tevens d.m.v. eenmalige projecten zoals het inrichten van computerlokalen, sciencelokalen en muzieklokalen.
  4. O.a. door het bieden van noodhulp. bijv. door het verstrekken van voedselpakketten. Of het aanschaffen van een laptop voor studenten.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 46.713

Door de verkoop van tweedehands kleding en speelgoed. Deze goederen ontvangen wij gratis. Daarnaast ontvangt Stichting Nandri donaties en sponsorbijdragen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?