CBF-Erkenningspaspoort

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren van 0-21 jaar die in armoede opgroeien, zodat ook zij erbij horen en gelijke kansen krijgen.

Dit willen we oplossen

Kinderen en jongeren mogen niet de dupe zijn van opgroeien in armoede. Het is onacceptabel dat zij beschadigd raken en als jong volwassene al 3-0 achter staan. Armoede brengt kansenongelijkheid, minder sociaal, sportief en cultureel compleet opgroeien en een mindere gezondheid.

Dit is waar we trots op zijn

Kinderhulp zet zich in om kinderen en jongeren zich te laten ontwikkelen tot kansrijke, veerkrachtige, gezonde volwassenen. Zolang er in Nederland kinderen en jongeren opgroeien met armoedestress, zijn wij er voor hen. Jaarlijks helpen wij meer dan 130.000 keer een kind.

Medewerkers

23

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

1250

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 15.789.236

Armoede mag niet bepalen wie een kind of jongere is, wil zijn of kan worden.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 13.611.742

  1. We stellen het kind centraal, werken impactgericht en helpen met wat het kind of de jongere nodig heeft.
  2. Naast financiële bijdragen helpen we ook concreet en specifiek met bijvoorbeeld op-jezelf-woon-boxen of een pakket menstruatieproducten.
  3. Het initiëren van een een aantal eigen projecten, zoals Actie Pepernoot, Actie Zomerpret, Geef ze warmte en Kinderzwerfboek.
  4. Wij maken het onderwerp armoede en armoedestress zichtbaar en bespreekbaar. Door bewustwordingscampagnes, voorlichting, beleidsbeïnvloeding.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 16.486.650

Om kinderen te kunnen helpen voert Kinderhulp campagnes en ontvangen we financiële ondersteuning van donateurs, bedrijvenpartners, vermogensfondsen, nalatenschappen en de Goede Doelen Loterij. Daarnaast is er een collecte ieder jaar, diverse evenementen en ontvangen we subsidies.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?