CBF-Erkenningspaspoort

Nationale Reclasserings Actie (NRA)

Het financieren van reclasseringsactiviteiten die niet door de overheid wordt betaald.

Dit willen we oplossen

Ex gedetineerden en mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen hebben soms hulp nodig om weer normaal te kunnen deelnemen aan de maatschappij. De overheid financiert het reclasseringswerk, maar niet alles dat nodig is. De NRA vult dat voor een deel aan.

Dit is waar we trots op zijn

Het financieren van een bijzondere leerstoel reclassering aan een universiteit

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 oktober 2017

Sector

Welzijn

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 31.051

De stichting heeft ten doel gelden bijeen te brengen ten behoeve van reclasseringswerk dat niet door de rijksoverheid wordt gefinancierd.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 19.000

  1. het (doen) organiseren van nationale of regionale fondsenwervingacties;
  2. het (doen) verstrekken van inlichtingen en voorlichting met betrekking tot het reclasseringswerk;
  3. het bevorderen en doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek betreffende de reclassering;
  4. het (doen) bevorderen van de deskundigheid van degenen die met reclasseringswerk zijn belast;

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 26.551

Giften

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?