CBF-Erkenningspaspoort

Nativitas

Kansloze kinderen perspectief bieden, levensomstandigheden, verbeteren, kennisniveau en het gezondheidspijl verhogen.

Dit willen we oplossen

In centraal Flores baby's en kinderen met een probleem een toekomst bieden. Met name kinderen van ouders die zelf geen kansen hebben, omdat ze te arm zijn en zelf geen mogelijkheden hebben om hun kinderen te helpen. Jonge meisjes een vervolgopleiding laten volgen.

Dit is waar we trots op zijn

Inmiddels hebben bijna 5000 kinderen, waaronder 600 kinderen met een beperking, onze zorgcentra gepasseerd en een menswaardig bestaan opgebouwd. Meer 600 meisjes hebben een middelbare studie kunnen volgen. Opnemen van de (pleeg)moeder zorgt voor betere leefomstandigheden thuis.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Indonesië

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2021)

€ 37.547

We proberen het probleem van het kind (ziek, gehandicapt, wees, etc) op te lossen door het tijdelijk op te nemen in een zorgcentrum samen met de (pleeg)moeder en de zorg te bieden die het nodig heeft. Hierna wordt het zo snel mogelijk weer teruggeplaatst in de eigen woonomgeving

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2021)

€ 34.000

  1. Onderhoud zorgcentra voor probleemkinderen. Kind opnemen met moeder, ev. pleegmoeder zoeken, voeden, med. verzorgen, opleiding geven etc.
  2. Kinderen toegang geven tot basisonderwijs. Jonge meisjes gelegenheid geven tot het volgen van middelbaaronderwijs, vanuit onze zorgcentra.
  3. voorlichting op het gebied van hygiëne, ziekteherkenning (aids, tbc, polio, etc), basale kennis geven om een huishouden te runnen.
  4. kindersterfte reduceren door de juiste verzorging en het juiste voedsel te bieden. Alle hulp wordt vrijwel gratis geboden.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2021)

€ 29.200

acties op scholen en elders, crowdfundig, sponsoren. Flyeren op Pasar Malams en andere markten.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?