CBF-Erkenningspaspoort

Natura Artis Magistra

In ARTIS inspireren, stimuleren en activeren we een breed publiek verantwoordelijk met natuur om te gaan.

Dit willen we oplossen

In onze verstedelijkte samenleving is de afstand tussen mens en natuur groot. We zijn ons niet meer bewust van de onlosmakelijke verbondenheid met natuur. Hierdoor waarderen, begrijpen en behandelen we natuur niet op een verantwoorde manier en is haar voortbestaan in gevaar.

Dit is waar we trots op zijn

ARTIS is trots op haar voorstrekkers rol als dierentuin én kennisinstituut op het gebied van natuureducatie- en behoud, erfgoed en dierenwelzijn. ARTIS onderscheidt zich van andere dierentuinen door de complexiteit van alle levensvormen in de natuur als één geheel te laten zien.

Medewerkers

154

Actief gebied

13 gebieden

Vrijwilligers

300

Erkend sinds

01 augustus 2008

Sector

Dieren

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 28.447.419

Wij willen het behoud van de natuur -mens en aarde- zeker stellen, door bezoekers de onderlinge samenhang tussen alles wat leeft te laten zien, voelen en ervaren, en hen concrete handelsperspectieven mee te geven.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 25.058.808

  1. stimuleren en inspireren verantwoord om te gaan met natuur door educatieve programma’s o.b.v. ruim 700 bomen, 200 plant- en 545 diersoorten.
  2. Het behoud van biodiversiteit, in binnen- en buitenland door programma’s voor bedreigde dier-, bomen- en plantensoorten.
  3. ARTIS-Academie met verdiepende activiteiten rond natuur, wetenschap, samenhang tussen natuur en cultuur en onze eigen relatie met natuur.
  4. D.m.v. bebording, speurtochten en rondleidingen duurzaamheid bij het publiek onder de aandacht brengen en handelingsperspectief bieden.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 31.189.485

Steun aan ARTIS is van onschatbare waarde. Als stichting zonder winstoogmerk kan ARTIS haar missie, visie en maatschappelijke doelstellingen alleen realiseren als iedereen ons helpt. Gelukkig wordt ARTIS gesteund door vele particulieren, vermogensfondsen, overheden en bedrijven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?