CBF-Erkenningspaspoort

Natuur en Milieu Gelderland

Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Dit willen we oplossen

Natuur, landschap en de leefomgeving van Gelderland staan onder druk van intensief ruimtegebruik en uitstoot van schadelijke stoffen (broeikasgassen, stikstof, fijnstof).

Dit is waar we trots op zijn

14 voedselbossen gestart, 150 boerenbedrijven die deelnemen aan de 23 projecten voor natuurinclusieve landbouw, Aanvalsplan Landschapselementen positief ontvangen door minister van Landbouw, voorstel omgevingsverordening gerepareerd vanwege onterechte verkleining natuurnetwerk

Medewerkers

8,8

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 1.091.326

Onze droom is een provincie met een afwisselend landschap, rijke biodiversiteit, ruimte voor de natuur, een duurzame energievoorziening en een schoon milieu voor nu en later. Een provincie waarop de inwoners trots zijn.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 941.390

  1. Wij werken samen met overheden, burgers en bedrijven aan een duurzaam Gelderland.
  2. Wij ondersteunen onze leden met (juridische) kennis, organiseren ontmoetingen en werken met leden samen om onze doelen te bereiken.
  3. Wij komen op voor het behoud van natuur en landschap in Gelderland. Pro-actief als het kan, reactief als het moet.
  4. Wij nemen initiatieven voor duurzame oplossingen en goede voorbeelden.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 1.241.166

Donaties Postcodeloterij, subsidie Provincie Gelderland, inkomsten contributie leden en aangesloten organisaties GNMF, uit projecten met tegenprestaties, donaties particulieren, donaties bedrijven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?