CBF-Erkenningspaspoort

Natuur en Milieu Overijssel

Samen met inwoners, overheden en bedrijven werken aan een mooi en duurzaam Overijssel, een groene leefomgeving voor nu en in de toekomst

Dit willen we oplossen

Samen met overheden, bedrijven en inwoners werkt Natuur en Milieu Overijssel aan een mooi en duurzaam Overijssel. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat inwoners van Overijssel nu en later kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving.

Dit is waar we trots op zijn

We dragen elke dag bij een allerlei initiatieven rond het tegengaan van klimaatverandering, biodiversiteit en circulaire economie. Dit doen we niet alleen, maar samen met anderen. We gaan voor duurzaamheid voor alle inwoners van Overijssel.

Medewerkers

18

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 2.135.313

Een duurzaam Overijssel bestaat voor Natuur en Milieu uit: 1 vitale leefomgeving 2 krachtige samenleving 3 circulaire economie Dit zijn de drie pijlers waarop wij onze inzet leveren, samen met inwoners, bedrijven en overheden in Overijssel

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 2.135.313

  1. Ondersteunen, stimuleren en participeren in gebundelde maatschappelijke initiatieven
  2. Verbinden van lokale initiatieven, koplopers, maatschappelijke organisaties en overheden.
  3. Constructieve en proactieve gesprekspartner van overheden en bedrijven, waarbij wij de kwaliteit van natuur, milieu en landschap verbeteren
  4. Bevorderen van bewustwording en educatie op duurzaamheid, natuur en landschap

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 2.164.906

Voornaamste inkomsten uit subsidies en opdrachten van diverse overheden, en Nationale Postcode Loterij.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?