CBF-Erkenningspaspoort

Natuur en Milieufederatie Drenthe

Samen werken aan een mooi en duurzaam Drenthe

Dit willen we oplossen

Tegengaan klimaatverandering via verduurzaming energievoorziening Vermindering milieubelasting/grondstoffengebruik via stimuleren circulaire economie Verminderen milieubelasting landbouw via duurzamere voedselvoorziening Herstel/behoud biodiversiteit ruimtelijke kwaliteit

Dit is waar we trots op zijn

Het ondersteunen en met elkaar in contract brengen van lokale duurzaamheidsgroepen en individuen in Drenthe en ook onze bijdrage aan het vergroten en versnellen van de realisering van energiebesparende maatregelen.

Medewerkers

13,29

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 1.645.087

De Natuur en Milieufederatie Drenthe werkt voor en met mensen aan de bescherming en ontwikkeling van een gezond milieu, een rijke natuur en een mooi landschap

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 1.645.087

  1. Belangenbehartiging, lobby
  2. Cocreatie, samenwerking met overheden, stakeholders, bewonersgroepen
  3. Campagnes, voorlichtingsactiviteiten
  4. Resultaatgerichte projecten

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 1.656.348

De Natuur en Milieufederatie Drenthe is een stichting zonder winstoogmerk. Zij ontvangt inkomsten voor het merendeel uit subsidies, fondsen en in beperkte mate uit giften. De besteding van deze inkomsten wordt inhoudelijk verantwoord in ons jaarverslag en onze jaarrekening.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?