CBF-Erkenningspaspoort

Natuur en Milieufederatie Flevoland

Samen met onze lidorganisaties sterk voor eem mooi en duurzaam Flevoland.

Dit willen we oplossen

een mooie en duurzame provincie Flevoland: met rijke natuur, gezond milieu, waar bewoners duurzaam wonen en werken, mooi landschap en gezonde leefomgeving, voor nu en straks.

Dit is waar we trots op zijn

55 aangesloten organisaties, NMFF-Fonds ter versterking leden, 500 initiatieven ondersteund voor duurzame steden en dorpen, Energieloket Flevoland met lokale spreekuren voor bewoners, circulaire leernetwerken, meer dan 300 natuuractiviteiten via MooiFlevoland.nl

Medewerkers

8,1

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.130.940

Wonen, werken en reizen energieneutraal doordat Flevoland zuinig is met energie en grondstoffen en in zijn behoefte voorziet met hernieuwbare bronnen. Ruimte voor groene economische ontwikkeling die mee investeert in duurzaamheid en natuur. Wonen met schone lucht en rijke natuur.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 1.130.940

  1. Lokale en provinciale organisaties en communities verbinden, ondersteunen en activeren via uitvoeringsgerichte activiteiten.
  2. Maatschappelijke steun verwerven voor duurzaam ontwikkeling door burgers, bedrijven bewust te maken en handelingsperspectieven bieden.
  3. Ideeen en concepten ontwikkelen voor: duurzame steden en dorpen, energiebesparing en duurzame energie, rijke natuur en mooi landschap.
  4. Netwerken ontwikkelen en inzetten voor duurzame ontwikkeling, en zo als versneller fungeren voor een duurzaam Flevoland.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.193.752

Subsidies en opdrachten van overheden, bijdragen van verbonden organisaties zonder winststreven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?