CBF-Erkenningspaspoort

Natuur en Milieufederatie Groningen

Een groen en duurzaam Groningen, waarin we genieten van een afwisselend landschap en een rijke natuur, nu en in de toekomst.

Dit willen we oplossen

De druk op natuur, milieu en landschap en de klimaatverandering in de provincie Groningen.

Dit is waar we trots op zijn

Het grote aantal lokale energiecoöperaties dat de afgelopen jaren is ontstaan in onze provincie, waarmee we landelijk koploper zijn.

Medewerkers

8,6

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 858.676

Het bevorderen van het behoud, het herstel, het optimaal beheer en de duurzame ontwikkeling van natuur, milieu en landschap en het stimuleren van het gebruik van duurzame energie en van andere passende maatregelen ter vermindering van de klimaatverandering in onze provincie.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 858.676

  1. Ondersteunen lokale energiecoöperaties
  2. Tegengaan voedselverspilling
  3. Verduurzaming landbouw
  4. Maatregelen m.b.t. klimaatadaptatie

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 799.355

In 2020 kregen we van de Provincie Groningen een budgetsubsidie van € 244.100,-, gebaseerd op een meerjarige afspraak. Daarboven ontvingen wij € 118.000 van de Nationale Postcode Loterij. De overige inkomsten zijn gebaseerd op concrete tegenprestaties aan derden (projecten).

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?