CBF-Erkenningspaspoort

Natuur en Milieufederatie Limburg

In 2050 bestaat de helft van Limburg uit natuur. Voor onze doelen kijk op: https://www.youtube.com/watch?v=5LYod7imU-4&feature=youtu.be

Dit willen we oplossen

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) is dé provinciale belangenbehartiger voor natuur, milieu en landschap in Limburg. Zij wil een oplossing bieden voor het verslechteren van de kwaliteit van woon- en leefmilieu van de mens alsmede de habitat van plant en dier

Dit is waar we trots op zijn

We zijn er vooral trots op dat we in 2022 nog steeds een zeer omvangrijke achterban van 100+ lokale organisaties hebben waarmee we intensief samenwerken om onze doelen te bereiken.

Medewerkers

7,2

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

26

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 699.293

1 In 2050 bestaat de helft van Limburg uit natuur 2 In 2025 is de veehouderij in Limburg een lust voor haar omgeving 3 In 2050 heeft in Limburg een transitie van fossiele naar hernieuwbare energie plaats gevonden met behoud van landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 699.293

  1. We bereiken onze doelen vooral via beleidsbeinvloeding, op lokaal, regionaal en provinciaal nivo

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 641.489

We worden gefinancierd door overheden, loterijorganisaties (via de koepel) en overige organisaties zonder winststreven

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?