CBF-Erkenningspaspoort

Natuur en Milieufederatie Utrecht

Provincie Utrecht: rijke natuur en landschappen, gesloten kringlopen, klimaatbestendige provincie, duurzame landbouw, -energie, -mobiliteit!

Dit willen we oplossen

Het klimaat verandert, grondstoffen raken uitgeput en er is te veel afval. Met steeds meer plant- en diersoorten gaat het slecht. Om erger te voorkomen is een snelle overgang nodig naar een energieneutrale, klimaatbestendige, circulaire en natuurvriendelijke provincie.

Dit is waar we trots op zijn

Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur in Utrecht. Voucherregeling Groen aan de Buurt: ca 100 initiatieven ondersteund. De Utrechtse energiecoöperaties en collectieve wind- en zonneprojecten, ondersteund door NMU, leveren samen genoeg stroom op voor 85.000 huishoudens.

Medewerkers

15,3

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

1

Erkend sinds

01 juli 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 2.026.949

In de provincie Utrecht woont, werkt en reist iedereen uiterlijk in 2040 klimaatneutraal. Er gaan geen grondstoffen meer verloren door optimaal hergebruik. Planten en dieren krijgen de ruimte in mooie natuurgebieden. De landbouw is natuurvriendelijk, zonder schadelijke uitstoot.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 1.953.548

  1. Als agendasetter stellen we voor de regio ambitieuze doelen: 16% dz energie in 2023, schone lucht (WHO normen) klimaatbestendige steden, etc
  2. Als verbinder brengen we partijen bij elkaar en vervullen we een schakelrol, we versterken de regionale samenwerking + gezamenlijke ambitie.
  3. Als beïnvloeder stimuleren we overheden en anderen tot duurzame keuzes, verbinden we verschillende belangen en doen we aan factfinding.
  4. We ondersteunen de beweging van onderop en zorgen ervoor dat lokale initiatieven op het gebied van verduurzaming hun doel kunnen bereiken.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 2.079.930

Nationale Postcodeloterij, Provincie Utrecht, andere overheden en projectfinanciering

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?