CBF-Erkenningspaspoort

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland

Dit willen we oplossen

We werken aan een duurzaam Zuid-Holland, met een mooi landschap, rijke natuur en een schoon milieu. Waar we duurzaam kunnen wonen en werken en van een gezonde leefomgeving kunnen genieten. Wij geven daarbij een krachtige stem aan natuur, milieu en landschap in Zuid-Holland

Dit is waar we trots op zijn

Project Mainport Rotterdam, Integraal Ontwikkelplan Delft-Schiedam (A4 Midden-Delfland), Buijtenland van Rhoon en Kustpact

Medewerkers

6,2

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 779.445

De dichtstbevolkte provincie en economische motor van Nederland te ontwikkelen tot een klimaat neutrale samenleving met een volledig circulaire economie in combinatie met een rijke natuur en mooi landschap

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 779.445

  1. Wij ontwikkelen ideeën en concepten voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland. Voeren deze zelf uit of creëren samenwerkingsverbanden.
  2. Wij zoeken de spanning bij ontwikkelopgaven op, brengen partijen bij elkaar en creëren een werkbare aanpak.
  3. Waar ingrijpende keuzes nodig zijn zoeken wij actief steun van bewoners, ondernemers, opinieleiders, politici en bestuurders.
  4. Wij geven handelingsperspectief en ondersteunen actieve burgers en bedrijven bij initiatieven gericht op de verduurzaming van de samenleving

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 764.296

Wij ontvangen subsidies van de provincie Zuid-Holland, de nationale Postcodeloterij, natuurbeherende organisaties en verwerven daarnaast opbrengsten uit andere activiteiten (soms opdrachten) verbonden aan de uitvoering van onze doelstellingen

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?