CBF-Erkenningspaspoort

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu wil een duurzame toekomst voor iedereen. Met als doel een klimaatneutraal Nederland in 2050 en herstel van biodiversiteit.

Dit willen we oplossen

Het gebruik van fossiele brandstoffen, intensieve landbouw en opgebruiken van grondstoffen zorgt voor verandering van klimaat, natuur en milieu. We putten de aarde uit. Het moet dus anders en Natuur & Milieu gelooft dat het kan!

Dit is waar we trots op zijn

Natuur & Milieu werkt altijd samen met mensen, bedrijven en overheden. Daar waar de impact het grootste is. We zijn trots op projecten gericht op de echte prijs van vliegen, behoud van wilde bijensoorten en windmolenparken op zee met terugbrengen van onderwaternatuur.

Medewerkers

43,4

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

6

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 8.984.648

Natuur & Milieu wil een duurzame toekomst voor iedereen. Zodat we kunnen reizen en energie gebruiken maar dan schoon en duurzaam; we lekker en gezond eten zonder de aarde uit te putten; we spullen hergebruiken in plaats van opgebruiken.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 8.251.649

  1. Natuur & Milieu werkt aan duurzame oplossingen op het gebied van voedsel, grondstoffen, mobiliteit en energie.
  2. Deze thema's hebben de grootste impact op het bereiken van onze doelen: Nederland klimaatneutraal in 2050 en herstel van biodiversiteit.
  3. We werken altijd samen met mensen, bedrijven en overheden, zodat de veranderingen sneller gaan en iedereen zijn bijdrage levert.
  4. We stimuleren duurzame alternatieven en maatregelen en remmen vervuilende bedrijven en producten af.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 9.448.875

Natuur & Milieu heeft projectgebonden inkomsten van onder andere overheid, bedrijven en fondsen, waarmee we soms structureel, maar meestal op projectbasis samenwerken. Daarnaast hebben we donateursinkomsten en een jaarlijkse bijdrage van Nationale Postcode Loterij.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?