CBF-Erkenningspaspoort

Nederland-Batam

Arme en kansarme mensen ondersteunen die zichzelf en hun gemeenschap willen ontwikkelen, waardoor zij hun leven zelfstandig kunnen vormgeven

Dit willen we oplossen

Wij willen armoede bestrijden. Armoede is een vicieuze cirkel die zorgt voor slechte leefomstandigheden en een slechte gezondheid. Armoede maakt mensen kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting. Wij willen die cirkel samen met onze lokale partners doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots dat wij kunnen bijdragen aan een beter leven voor duizenden mensen. Door onze partners verantwoordelijkheid te geven voor de projecten en in te zetten op een grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn de projecten effectief en is de impact duurzaam.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Indonesië

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2002

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

13 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 55.165

Wij willen effectief bijdragen aan het bestrijden van armoede en de gevolgen daarvan, door projecten op te zetten met een sociaal, medisch of HIV doel én door in te zetten op een attitudeverandering naar een grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid van arme en kansarme mensen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 51.523

  1. NEBA schoon water en sanitaire voorzieningen. Op diverse locaties in Indonesië zijn schoon water en sanitaire voorzieningen gebouwd.
  2. NEBA verbetert de kwaliteit van en toegang tot dialysezorg. We ondersteunen alle vele jaren de nierdialyse kliniek in Bandung en op Batam.
  3. NEBA ondersteunt HIV-programma’s in vier Indonesische provincies. Voorlichting, informatie en trainingen.
  4. NEBA helpt kwetsbare vrouwen een nieuwe toekomst op te bouwen, naai en naaldwerktraining. Opvang van misbruikte meisjes/vrouwen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 18.579

Up-to-date publicaties op de social media. Nieuwsbrieven. Video publicaties via You Tube Up-to-date publicaties op de website. Fondsenwerving; vermogensfondsen, bedrijven en donateurs. Samenwerking met Wilde Ganzen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?