CBF-Erkenningspaspoort

Nederlands Cultuurlandschap

Behoud en herstel van het agrarisch cultuurlandschap, met ruimte en respect voor de mensen die daar wonen, werken en recreeren.

Dit willen we oplossen

Het Nederlandse cultuurlandschap is in verval. Overwegend kaal en levenloos. De biodiversiteit is door de ruilverkavelingen, waarbij honderdduizenden kilometers landschapselementen zijn verdwenen, dramatisch achteruit gegaan.

Dit is waar we trots op zijn

Landschapsherstelproject 'de Ooijpolder', bij Nijmegen. Uitgevoerd tussen 2008 en 2012, totale oppervlakte 500 hectare, grootste landschapsherstelproject van Nederland.

Medewerkers

16,8

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

40

Erkend sinds

01 januari 2008

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 2.257.171

De VNC beoogt enerzijds een grootscheeps herstel van de traditionele kavelgrenzen en anderzijds de aanleg en het ontwerp van geheel nieuwe elementen in heel Nederland. Een rijk geschakeerd cultuurlandschap zal zorgen dat de biodiversiteit enorm zal toenemen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 2.153.888

  1. Uitvoering diverse landschapsherstelprojecten
  2. Voorlichting, middels het Landschapmuseum van de VNC
  3. Beleidsmatige beinvloeding

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 2.187.121

Leden en donateurs Nationale Postcodeloterij projectsubsidies

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?