CBF-Erkenningspaspoort

Nederlands KankerFonds voor Dieren

De missie van het NKFD is het verbeteren van de levenskwaliteit van gezelschapsdieren door kankerbestrijding.

Dit willen we oplossen

Wij willen het hoofd bieden aan kanker bij gezelschapsdieren, waaronder begrepen ook het paard.

Dit is waar we trots op zijn

Samen met dierenartsen, wetenschappers, collectanten, donateurs, bedrijven en een toenemend aantal vrijwilligers werken we sinds 2002 aan het terugdringen van kanker bij dieren. Er is in die jaren meer bekend geworden over kanker bij dieren.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 augustus 2009

Sector

Dieren

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 9.891

Epidemiologisch onderzoek: nationaal registratiesysteem voor tumoren bij gezelschapsdieren. Bewustwording en vroege detectie: verbeteren kennis bij eigenaren over het bestaan van kanker bij hun dier. Verbeteren van oncologische zorg. Promoten van goede dierkostenverzekeringen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 6.601

  1. Het ondersteunen van wetenschappelijke projecten.
  2. Educatie en voorlichting.
  3. Creëren van draagvlak en begrip.
  4. Organiseren van promotionele activiteiten.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 17.817

In 2019 is het NKFD aan zijn inkomsten gekomen door donaties, giften en sponsering van particulieren en bedrijven. Dit kan zijn omdat derden zelf een actie op poten zetten en de opbrengsten doneren aan het NKFD. B.V. een lieve dame die zelf levertaarten verkoopt.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?