CBF-Erkenningspaspoort

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG)

Wereldwijd kan ieder mens de Bijbel als bron voor het leven ontdekken, lezen en omarmen.

Dit willen we oplossen

We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

Dit is waar we trots op zijn

Samen met onze leden en donateurs zijn we al meer dan 200 jaar actief. We vertalen en verspreiden de Bijbel en vergroten de betrokkenheid bij de Bijbel, in Nederland en Vlaanderen en wereldwijd. Zo blijft de Bijbel onderdeel uitmaken van de moderne samenleving.

Medewerkers

40,2

Actief gebied

49 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 1999

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 10.083.000

De Bijbel open: Alle mensen kunnen de Bijbel ervaren als relevante bron voor hun leven. Ieder kind: Alle kinderen krijgen de kans om voor hun vijftiende levensjaar de Bijbel te ontdekken.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 8.089.000

  1. We bieden in Nederland, Vlaanderen en het buitenland bijbels aan in gedrukte vorm, en digitaal via de website en een gratis app.
  2. We ontwikkelen bijbelvertalingen en bijbelproducten en -diensten.
  3. We werken in het buitenland via lokale bijbelgenootschappen mee aan vertalingen en het verspreiden van de Bijbel.
  4. We maken betaalbare en makkelijk toegankelijke (kinder)producten.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 9.358.000

Wij ontvangen 90% van onze inkomsten via contributies, nalatenschappen en donaties van onze leden en donateurs en andere organisaties zonder winststreven. De overige 10% betreft inkomsten uit boekverkoop en licentie-inkomsten. Wij ontvangen geen overheidssubsidies.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?