CBF-Erkenningspaspoort

Nederlandse Brandwonden Stichting

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed als gevolg van brandwonden tot een minimum beperken.

Dit willen we oplossen

Nederland kent jaarlijks 90.000 brandwondbehandelingen door een huisarts, duizenden brandwondbehandelingen op een SEH en in ziekenhuizen en 900 opnamen van patiënten met ernstig brandwondenletsel in de drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk, Rotterdam).

Dit is waar we trots op zijn

Wetenschappelijk onderzoek leidt tot effectieve/betere zorg. Opleiding en zorgrichtlijnen leiden ertoe dat patiënten met ernstige brandwonden beter verwezen worden naar de drie speciale behandelcentra/nazorg. Partners zetten zich in voor effectieve preventie van brandwonden.

Medewerkers

35

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

2134

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 8.579.403

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. We willen zo min mogelijk ongevallen, de best mogelijk behandeling en de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie van mensen met brandwonden.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 6.548.804

  1. Door publiekscampagnes en beinvloeding woon je, werk je en leef je in Nederland veilig met een minimumrisico op brand(wonden) letsel.
  2. De (brandwonden)zorg ontwikkelt uitmuntende behandeling/zorg aan patiënten met brandwonden, gericht op snel en het best mogelijke herstel.
  3. De nazorg aan patiënten met brandwonden richt zich op re-integratie van de patiënt tot de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie.
  4. De gedegen wetenschappelijke basis richt zich op borgen en verbeteren van de kwaliteit van brandwondenpreventie, -behandeling en nazorg.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 7.614.526

Wij zijn voornamelijk aangewezen op collecteren, particuliere en zakelijke donaties. Daarnaast worden we ondersteund door Postcodeloterij en NLO.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?