CBF-Erkenningspaspoort

Nederlandse Brandwonden Stichting

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed als gevolg van brandwonden tot een minimum beperken.

Dit willen we oplossen

Nederland kent jaarlijks 92.000 brandwondbehandelingen door een huisarts, circa 4.000 brandwondbehandelingen op een SEH en in ziekenhuizen en 900 opnamen van patiënten met ernstig brandwondenletsel in de drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk, Rotterdam).

Dit is waar we trots op zijn

Wetenschappelijk onderzoek leidt tot effectieve en betere zorg. Opleiding en zorgrichtlijnen leiden ertoe dat patiënten met ernstige brandwonden beter verwezen worden naar de drie gespecialiseerde behandelcentra. Partners zetten zich in voor effectieve preventie van brandwonden.

Medewerkers

33,8

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

2100

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 8.363.718

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. We willen zo min mogelijk ongevallen, de best mogelijk behandeling en de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie van mensen met brandwonden.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 6.344.110

  1. Door publiekscampagnes en beinvloeding: woon je, werk je en leef je in Nederland veilig met een minimumrisico op brand(wonden)letsel.
  2. De Nederlandse (brandwonden)zorg levert uitmuntende behandeling en zorg aan patiënten, gericht op een snel en zo volledig mogelijk herstel.
  3. De nazorg aan brandwondenpatiënten is gericht op een goede re-integratie tot de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie.
  4. De gedegen wetenschappelijke basis richt zich op borgen en verbeteren van de kwaliteit van brandwondenpreventie, -behandeling en nazorg.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 8.992.148

Wij zijn voornamelijk aangewezen op onze jaarlijkse collecte, donaties van particuliere en zakelijke relaties en daarnaast worden we ondersteund door de Nationale Postcodeloterij en de Nederlandse Loterij (NLO).

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?