CBF-Erkenningspaspoort

Nederlandse Oogonderzoek Stichting

Het via wetenschappelijk onderzoek behandelingen mogelijk maken die voorkomen dat volwassenen en kinderen slechtziend en blind worden.

Dit willen we oplossen

Genezing voorop. De Nederlandse Oogonderzoek Stichting wil blindheid en ernstige slechtziendheid de wereld uit helpen door behandelingen mogelijk te maken via wetenschappelijk onderzoek.

Dit is waar we trots op zijn

Door wetenschappelijk onderzoek dat de Nederlandse Oogonderzoek Stichting (mede-) financiert ontstaat er inzicht in de oorzaken van slechtziend- en blindheid bij kinderen en volwassenen. De stichting streeft ernaar elke gedoneerde Euro in te zetten voor onderzoek.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 maart 2022

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 90.306

Genezing voorop! Niemand meer blind of slechtziend door een oogaandoening.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 87.092

  1. Door fondsen te werven teneinde wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.
  2. Door wetenschappelijk onderzoek naar o.a. juveniele en leeftijdsgebonden maculadegeneratie, myopie en serosa mogelijk te maken.
  3. Door kennis over nieuwe onderzoeken en behandelingen te verspreiden.
  4. Door samen te werken met o.m. beroepsgroepen, organisaties en patiëntenverenigingen op oogheelkundig gebied.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 15.988

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting is een onafhankelijke stichting die geen subsidie krijgt. De inzet van het bestuur, de adviesraad, ambassadeurs en vrijwilligers is onbezoldigd. De inkomsten van de stichting komen via donaties van particulieren, bedrijven en organisaties.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?