CBF-Erkenningspaspoort

Nederlandse Tuinenstichting

De Nederlandse Tuinenstichting behartigt de belangen van de Nederlandse tuincultuur in tuin, park, openbaar groen en landschap.

Dit willen we oplossen

In ons land gaat steeds meer groene ruimte verloren. Uniek groen staat onder druk vanwege bouwplannen, geldgebrek of het ontbreken van adequate kennis. Vaak gaat het om onvervangbaar groen dat wordt bedreigd. En dat terwijl een groene leefomgeving belangrijk is voor ons welzijn.

Dit is waar we trots op zijn

• onze vrijwilligers, die ervoor zorgen dat we onze doelen behalen; • dat we door het samenstellen en uitbrengen van de Open Tuinengids veel waardevolle tuinen hebben opengesteld voor een breed publiek; • samenwerking tussen erfgoedorganisaties.

Medewerkers

1

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

90

Erkend sinds

01 januari 2020

Sector

Kunst en cultuur

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 195.248

De NTs wil nu en in de toekomst nog meer groen erfgoed behouden en koesteren, kennis en enthousiasme hierover delen en tuinbezoek stimuleren.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 128.900

  1. De bescherming en instandhouding van hedendaagse en historische buitenplaatsen, bijzondere parken, tuinen en stedelijk groen.
  2. Expertise ter beschikking stellen aan overheden en particulieren.
  3. Kennis en bewustzijn vergroten ten aanzien van groen cultureel erfgoed.
  4. Kennis uitwisselen door het openstellen van tuinen ‘van donateurs voor donateurs’.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 181.070

Met name via onze vrienden (donateurs), incidentele subsidies en legaten en schenkingen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?