CBF-Erkenningspaspoort

Nierstichting

Via allianties met medici, bedrijven, investeerders en burgers doorbraken realiseren die het leven van nierpatiënten ingrijpend verbeteren.

Dit willen we oplossen

Het thema ‘gezonde nieren’ is ons speerpunt. Omdat 1 op de 10 Nederlanders chronische nierschade heeft. Vaak zonder het zelf te weten. Deze ziekte is in 2040 doodsoorzaak nummer 5. Verder richten we ons op doorbraken op het gebied van dialyse, niertransplantatie en genezing.

Dit is waar we trots op zijn

Samen met co-financiers hebben we in 2023 ruim 17,5 miljoen euro samengebracht voor innovatie en onderzoek. Via krachtenbundeling realiseren we steeds meer impact. Zoals een betere donorwet, de draagbare kunstnier en baanbrekend onderzoek naar genezing.

Medewerkers

57

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

4000

Erkend sinds

01 januari 1997

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 17.801.000

De impact van nierziekten radicaal verminderen en een beter perspectief voor nierpatiënten creëren. Onze droom: nierschade voorkomen én nierziekten genezen. Zodat nierpatiënten hun leven terugkrijgen en niet langer afhankelijk zijn van dialyse of transplantatie.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 12.387.000

  1. We werken via allianties aan genezing. Zo zijn we partner in RegMedXB dat grensverleggend onderzoek doet naar regeneratieve geneeskunde.
  2. Nierschade voorkomen: investeren in vroegopsporing van nierschade, bevorderen van nierveilig medicijngebruik en verminderen van zoutgebruik.
  3. Nierfalen beter behandelen: meer succesvolle transplantaties en realisatie van de draagbare kunstnier via het bedrijf NextKidney.
  4. Het bevorderen en financieren van baanbrekend onderzoek en innovatie. En het ondersteunen van patiënten en risicogroepen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 20.422.000

De Nierstichting ontvangt geen overheidssubsidie. Steun vanuit de samenleving is daarom essentieel voor ons werk. In 2023 waren onze totale inkomsten € 20,4 miljoen. Via co-financiering realiseerden we in 2023 nog eens 17,5 miljoen euro buiten onze bankrekening om.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?