CBF-Erkenningspaspoort

Nieuwe Generatie Brasil

Stichting Nieuwe Generatie Brasil richt zich op het bieden van een betere toekomst aan kansarme kinderen in Brazilië.

Dit willen we oplossen

1 op de 8 kinderen in Brazilië leeft op straat. Noodgedwongen wenden veel kinderen zich tot drugs, straatbendes of prostitutie; soms zelfs al op 6 jarige leeftijd! Puur en alleen omdat zij geen andere mogelijkheid zien om te overleven. Sociale ongelijkheid willen we verminderen

Dit is waar we trots op zijn

Op 6 maart 2018 is ons gebouw in Brazilië geopend. Inmiddels worden 235 kinderen opgevangen en zijn we ook van betekenis voor de omliggende wijk. In juni 2023 zijn we gestart met de bouw van extra leslokalen, zodat we nog meer kinderen kunnen opvangen en opleiden.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Brazilië

Vrijwilligers

19

Erkend sinds

01 juni 2018

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 257.485

Onze missie is om een betere toekomst te bieden aan kinderen en jongeren die risico lopen en sociaal kwetsbaar zijn in Brazilië. Wij geven ze een plek waar ze zich veilig en geliefd voelen, waar ze kunnen spelen, zich kunnen ontwikkelen en aan hun eigen toekomst kunnen bouwen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 240.597

  1. Wij hebben onze focus gelegd op zeven pijlers: 1. Begeleiding kind en gezin 2. Persoonlijke vorming 3. Gezonde voeding
  2. 4. Onderwijsondersteuning 5. Vakopleidingen 6. Sport en ontspanning 7. Creatieve expressie

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 367.373

Wij ontvangen donaties van particulieren, bedrijven, stichtingen, kerken en scholen. De donaties ontvangen wij voor de opvang van ongeveer 235 kinderen en diverse gerichte (bouw)projecten. De donaties zijn eenmalig of periodiek (in het bijzonder ons Fund-a-Kid programma).

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?