CBF-Erkenningspaspoort

Niketan

We ontwikkelen lokale capaciteit in het bieden van zorg en onderwijs aan kinderen met een meervoudige handicap in Bangladesh.

Dit willen we oplossen

In Bangladesh krijgen kinderen met een handicap onvoldoende stimulatie en aandacht om een volwaardig bestaan op te bouwen. Ze gaan vaak niet naar school, lopen grote risico op misbruik en verwaarlozing en vinden als ze ouder worden geen plek op de arbeidsmarkt.

Dit is waar we trots op zijn

Niketan is een innovatieve organisatie, die anticipeert op de zorgvraag van de kinderen. We gaan moeilijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld seksuele voorlichting niet uit de weg en bereiken levens veranderende resultaten met onze 'life skills' trainingen voor jongeren.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Bangladesh

Vrijwilligers

6

Erkend sinds

01 augustus 2017

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 189.016

Niketan wil zoveel mogelijk kinderen met een handicap zorg, passend onderwijs en begeleiding naar werk aanbieden, zodat ze een gelijkwaardige plaats in de maatschappij krijgen. Wij delen onze kennis en werken aan meer bewustwording in de community en bij (lokale) overheden.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 170.188

  1. het bieden van vroeghulp aan kinderen met een verstandelijke en of meervoudige handicap en hun ouders
  2. het bieden van zorg en passend onderwijs aan kinderen en jongeren met een verstandelijke en of meervoudige handicap
  3. Het ontwikkelen en aanbieden van training en opleiding aan begeleiders, leraren en mantelzorgers.
  4. het bieden van mantelzorg aan gezinnen met kinderen met een verstandelijke en of meervoudige handicap

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 202.814

Via vermogens / familiefondsen, organisaties met eenzelfde doelstelling, donateurs, crowdfund acties en initiatieven van derde.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?