CBF-Erkenningspaspoort

NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)

Een autismevriendelijke maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn

Dit willen we oplossen

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten - in alle levensfasen en op alle levensterreinen.

Dit is waar we trots op zijn

Autisme wordt steeds meer erkent en herkent in de maatschappij, mede door de activiteiten van de NVA, zoals de organisatie van de jaarlijkse autismeweek. Hierdoor is er de afgelopen jaren een positiever beeld van mensen met autisme ontstaan.

Medewerkers

9,2

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

300

Erkend sinds

01 januari 2002

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 1.432.455

De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 918.646

  1. Belangenbehartiging
  2. Betrouwbare informatievoorziening
  3. Lotgenotencontact in de buurt

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 1.848.913

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?