CBF-Erkenningspaspoort

Oasebos

Bescherming van tropisch regenwoud (Costa Rica) door aankoop en bescherming, participanten kunnen een deel van dit regenwoud aankopen.

Dit willen we oplossen

De Stichting Oasebos biedt iedereen de gelegenheid om op eenvoudige wijze mee te doen aan het beschermen van tropisch regenwoud. Dankzij participaties en donaties kan Oasebos oerwoud aankopen en duurzaam beschermen. Het voorkomt houtkap, ontbossing en andere negatieve invloeden.

Dit is waar we trots op zijn

Oasebos heeft tot nu toe 419 ha tropisch regenwoud in Costa Rica aangekocht en in beheer genomen, in goede samenwerking met lokale organisaties. De laatste aankoop was zeer recent: een prachtig stuk regenwoud in het Maquenque gebied.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Costa Rica

Vrijwilligers

5

Erkend sinds

01 oktober 2016

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 24.404

Oasebos koopt regenwoud aan en laat het verder ongemoeid (behalve controle en beperkt beheer). De aankopen vinden plaats in Costa Rica en met name in het Maquenque gebied - in het noordoosten, op de grens met Nicaragua.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 21.068

  1. Aankoop van gebieden met een hoge natuurwaarde, in de meeste gevallen primair regenwoud, maar ook secundair regenwoud (herbebossing).
  2. Het beheer van de gebieden is gericht op behoud en vergroten van de biodiversiteit. Het beheer wordt uitgevoerd door lokale organisaties.
  3. Samenwerking met derden. Te denken valt aan organisaties als Tropica Verde, CCT, Work with Nature.
  4. Een forse inzet op het gebied van marketing en communicatie om de doelstellingen van Stichting Oasebos onder de aandacht te brengen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 112.084

Oasebos koopt tropisch bos aan. Particulieren en bedrijven kopen een deel van die bossen in de vorm van participaties (1/8, 1/4, 1/2 of 1 ha). Daarnaast ontvangt Oasebos donaties. Het beheer in Costa Rica wordt ondersteund door subsidies van de Costaricaanse overheid.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?