CBF-Erkenningspaspoort

OGO

Het verlenen van materiële en onderwijsinhoudelijke steun aan christelijk scholen op gereformeerde grondslag in Oost-Europa.

Dit willen we oplossen

Het verlenen van materiële en onderwijsinhoudelijke steun aan christelijke scholen op gereformeerde grondslag in Oost-Europa.

Dit is waar we trots op zijn

Verzelfstandiging van Christelijke schoolbegeleidingsdiensten in resp. Hongarije, Roemenië en samenwerking tussen scholen in Oekraïne. Het doen groeien van kennis en inzichten van Christelijke scholen m.b.t. differentiatie in de klas. Ook minder begaafde kinderen tellen mee.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

3 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juni 2014

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2020

€ 68.587

-Het verlenen van materiële en onderwijsinhoudelijke steun -Het stimuleren van bezinning op en het wekken van belangstelling \

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel

€ 51.724

  1. Het verstrekken van informatie voor het ontwikkelen van publicaties, boeken, tijdschrif-ten, leermateriaal, cursussen
  2. Het stimuleren van het ontwerpen en uitgeven van eigen leermethoden
  3. Het ondersteunen van onderwijseducatief werk
  4. Het bevorderen van activiteiten die een bijdrage leveren aan onderwijsondersteuning

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 150.082

Door actief te werven onder personen, kerken en scholen door ons kwartaalblad, door mailings, en door fondsenwervers ter plaatse

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2020.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?